Rotonde Heerenweg

Aanbrengen bomen en beplantingen.