Renovatie visvijvers heerlen

Aanbrengen prowall kunststof beschoeiing
Beheersing waterbeplanting
Aanbrengen natuurlijke oevers
Diverse aanleg groenvoorzieningen
Inzaaien aangevulde oever, gedeelte van grasbetontegels en slibdepot