Reconstructie oude rijksweg

Aanbrengen 100 bomen plus ondergrondse voorzieningen, Aanbrengen blokhagen 3000m2, Aanbrengen rasters 2500m2